Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 65
Toàn hệ thống: 2305
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Giới thiệu về Bộ môn Chế biến Thủy sản, lịch sử hình thành và phát triển của Bộ môn... XEM TIẾP >>

       Khi mới thành lập (1974-1975) do nhân sự còn ít Khoa Thủy sản chưa có các bộ môn độc lập. Năm 1976-1977 trên cơ sở nguồn cán bộ được tăng cường Khoa Thủy sản thành lập 3 bộ môn: Bộ môn Cơ sở, Bộ môn Kỹ thuật nuôi cá và Bộ môn Khai thác-Chế biến. Tiền thân Bộ môn Chế biến thủy sản chính là Bộ môn Khai thác-Chế Biến trước đây (năm 2001 đổi tên thành Bộ môn Chế biến thủy sản). Về nhân sự, khi mới thành lập bộ môn chỉ có 3 giảng viên và 1 nhân viên (trong đó có 1 thạc sĩ từ Nhật về). Năm 1977- 1979, bộ môn được tăng cường thêm 2 giảng viên và luôn duy trì nhân sự bộ môn thường xuyên từ 5-8 người. Hiện nay nhân sự của bộ môn có 6 người: 5 giảng viên, 100% có trình độ trên đại học (trong đó có 1 tiến sĩ và 2 giảng viên đang học tiến sĩ ở Bỉ và Úc) và 1 chuyên viên (Th.s). 

 

        Về công tác đào tạo, từ 1976-1997 bộ môn quản lý các môn học: Vi sinh đại cương, Chế biến TS, Khai thác TS, Ngư cụ… và thực tập giáo trình Khai thác-Chế biến. Từ năm 2001, Khoa Thủy sản được phép đào tạo ngành Chế biến thủy sản, Bộ môn Chế biến thủy sản quản lý và giảng dạy các môn học như Nguyên liệu thủy sản, Bảo quản chế biến thủy sản, Vệ sinh và an toàn thực phẩm thủy sản, Kiểm tra chất lượng sản phẩm thủy sản … cho sinh viên của 4 chuyên ngành. Trong thời gian 1974-1984, sinh viên thực tập giáo trình khai thác chế biến thường đi đến các cơ sở chế biến nước mắm, khô ở Kiên Giang và đi Vũng Tàu, Duyên Hải kiến tập nuôi và đánh bắt thủy sản. Sau 1990 các cơ sở chế biến thủy sản phát triển nhiều, sinh viên được thực tập tại các công ty, xí nghiệp chế biến thủy sản tại Tp.HCM, Vũng Tàu, Nha Trang. Bắt đầu từ năm 2008, bộ môn đã mở rộng khu vực thực tập xuống các nhà máy chế biến tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhằm nắm vững các quy trình khép kín từ ao nuôi đến nhà máy chế biến.   

Số lần xem trang: 8566
Điều chỉnh lần cuối: 29-07-2016

Bộ môn Chế biến Thủy sản

Nhân sự của Bộ môn (21-06-2016)

Hoạt động của bộ môn (21-06-2016)

Định hướng phát triển (21-06-2016)

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một sáu một hai sáu

Xem trả lời của bạn !