Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 108
Toàn hệ thống: 2883
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Định hướng phát triển... XEM TIẾP >>

Song song với sự phát triển của kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, việc quản lý sức khỏe và phòng bệnh cho các đối tượng nuôi ngày càng có vai trò quan trọng nhằm góp phần gia tăng sản lượng, chất lượng và năng suất cho sản phẩm thủy sản. Trước tình hình thực tế diện tích nuôi mở rộng hơn và càng nuôi thâm canh, việc trang bị kiến thức chuyên sâu về quản lý sức khỏe và dịch bệnh trên đối tượng nuôi thủy sản cho sinh viên nuôi trồng thủy sản là yêu cầu cấp thiết nhằm hạn chế thiệt hại, rủi ro do dịch bệnh. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn này, Khoa Thủy Sản, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh đã thành lập Bộ môn Bệnh học Thủy Sản

Số lần xem trang: 8562
Điều chỉnh lần cuối: 28-07-2016

Bộ môn Bệnh học Thủy sản

Giới thiệu về Bộ môn Bênh học Thủy sản (21-06-2016)

Nhân sự của Bộ môn (21-06-2016)

Hoạt động của bộ môn (21-06-2016)

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy năm hai bảy chín

Xem trả lời của bạn !