Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 102532
Toàn hệ thống: 8516079
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Hội nghị Khoa học Trẻ Thủy sản Toàn quốc lần thứ 7 được tổ chức tại Viện NCNT Thủy sản II (RIA 2) TP.HCM từ 16-17/9/2016. Hạn gửi báo cáo tóm tắt ngày 29/7/2016. Hạn cuối đăng ký tham dự hội nghị ngày 30/8/2016. Ngôn ngữ: tiếng Việt.

Hội nghị Khoa học trẻ thủy sản toàn quốc được tổ chức mỗi năm một lần, đây là cơ hội hết sức quý báu để các nhà khoa học trẻ trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, học hỏi chuyên môn.


Với mục đích đó, được sự đồng ý của Mạng lưới các Viện - Trường Thủy sản Việt Nam (VIFINET). Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II đăng cai tổ chức Hội nghị khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VII-năm 2016, tại TP. Hồ Chí Minh. Thời gian dự kiến tổ chức ngày 16-17/9/2016.
 
Hạn gửi báo cáo tóm tắt ngày 29/7/2016. Hạn cuối đăng ký tham dự hội nghị ngày 30/8/2016. Ngôn ngữ: tiếng Việt.
 
Thông báo và Phiếu đăng ký tham dự hội nghị được đăng tải ở: http://vienthuysan2.org.vn/index.php/vi/news/Quan-ly-khoa-hoc/Thong-bao-so-1-Hoi-nghi-Khoa-hoc-tre-Thuy-san-toan-quoc-nam-2016-169/

Số lần xem trang: 8862
Điều chỉnh lần cuối: 21-08-2018

Sự kiện

THƯ MỜI HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG 20-11 (05-11-2020)

(03-06-2020)

PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 (28/4/2020) (06-05-2020)

TƯ VẤN TUYỂN SINH: THỦY SẢN HỌC GÌ? LÀM GÌ? (29/4/2020) (05-05-2020)

(23-08-2018)

(21-08-2018)

(21-08-2018)

Hội thảo ‘Xác định ưu tiên nghiên cứu và đổi mới phục vụ phát triển bền vững nuôi trồng thuỷ sản Việt Nam’ (17/8/2018) (08-08-2018)

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA THỦY SẢN - THỨ SÁU NGÀY 12/1/2018 (03-01-2018)

Tư vấn Tuyển sinh 2018 (23-03-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu năm hai một

Xem trả lời của bạn !