Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 61
Toàn hệ thống: 2220
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Từ lúc thành lập đến nay, KTS-ĐHNL đã nhiều lần cải tiến chương trình đào đạo (CTĐT) của mình theo nhu cầu xã hội... XEM TIẾP >>

Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển thủy sản Việt Nam là nhiệm vụ trọng tâm của Khoa Thủy Sản – Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với sự phát triển chung của nhà trường, KTS-ĐHNL không ngừng mở rộng và nâng cấp các chương trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành thủy sản cũng như nhu cầu của người học.

 

 

Đào tạo đại học

Từ lúc thành lập đến nay, KTS-ĐHNL đã nhiều lần cải tiến chương trình đào đạo (CTĐT) của mình theo nhu cầu xã hội.

Thời kỳ trước 1975

Từ năm 1974, CTĐT Kỹ sư Ngư nghiệp đặt trên hệ thống đào tạo theo niên chế bao gồm 4 năm học với các khối kiến thức khoa học cơ bản (30,6% quỹ thời gian), cơ sở (32,7%) chuyên ngành (36,7%) và đồ án tốt nghiệp được thực hiện vào 4 tháng cuối của CTĐT.

Thời kỳ từ 1975 đến 1987

Sau khi đất nước thống nhất (1975), CTĐT Kỹ sư Thủy sản của KTS-ĐHNL được thay đổi dựa trên hệ thống đào tạo niên chế bao gồm 4,5 năm với các khối kiến thức khoa học cơ bản (37,5% quỹ thời gian), cơ sở (35,0%) chuyên ngành về nuôi trồng và chế biến thủy sản (27,5%) và luận văn tốt nghiệp được thực hiện vào học kỳ cuối của CTĐT.

Thời kỳ từ 1987 đến 1994

CTĐT Kỹ sư Thủy sản của KTS-ĐHNL được thay đổi theo hệ thống niên chế bao gồm 2 giai đoạn với tổng thời gian 4,5 năm học. Giai đoạn 1 trong 2 năm với các môn học cơ bản và cơ sở (chiếm 52,2% quỹ thời gian). Giai đoạn 2 trong 2,5 năm với các môn học cơ sở và chuyên ngành bao gồm khối kiến thức về nuôi trồng và chế biến TS (47,8%). Luận văn tốt nghiệp được thực hiện vào học kỳ cuối của CTĐT.

Thời kỳ từ 1994 đến 2001

Từ năm 1994, KTS-ĐHNL nhận được sự hỗ trợ kinh phí từ DANIDA thông qua Chương trình Mở rộng Thủy sản (Aqua Outreach Programme) của Viện Công Nghệ Châu Á (Asian Institute of Technology, AIT) nhằm cải tiến CTĐT kỹ sư thủy sản. Một cuộc hội thảo nhằm đánh giá những nhu cầu cần thiết trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của KTS-ĐHNL được tổ chức vào tháng 2 năm 2005 tại trường ĐHNL. Trên cơ sở ý kiến đóng góp từ hội thảo, một CTĐT Kỹ sư Thủy sản mới bao gồm các khối kiến thức về nuôi trồng và chế biến TS có khả năng đáp ứng nhu cầu của xã hội đã được xây dựng. CTĐT là 4,5 năm và luận văn tốt nghiệp được thực hiện vào học kỳ cuối của CTĐT.

Thời kỳ từ 2001 đến 2008

Do nhu cầu của xã hội trong việc đào tạo nhanh nguồn nhân lực có kiến thức chuyên sâu đáp ứng được yêu cầu của sản xuất, CTĐT kỹ sư (4 năm) của KTS-ĐHNL đã được phát triển thành hai ngành Nuôi trồng thủy sản với các chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản (năm 2004), Ngư y (Bệnh học thủy sản) (năm 2004) và Kinh tế và quản lý NTTS (năm 2010) và ngành Chế biến thủy sản. KTS-ĐHNL đã mở bậc đào tạo cao đẳng (3 năm) vào năm 2003 và bậc liên thông (1,5 năm) từ cao đẳng lên đại học ngành Nuôi trồng thủy sản vào năm 2007.

Thời kỳ từ 2008 đến nay

KTS-ĐHNL đã cấu trúc lại CTĐT của mình theo hệ thống đào tạo tín chỉ nhằm cải thiện chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của người học và đảm bảo sự phát triển bền vững của khoa trong tương lai. Theo định hướng xây dựng Trường Đại học Nông Lâm T.p HCM thành một trường nghiên cứu, KTS-ĐHNL đã ngưng bậc đào tạo cao đẳng từ năm 2014.Đào tạo sau đại học


Đào tạo sau đại học

Từ năm 1999: KTS-ĐHNL bắt đầu chương trình đào tạo thạc sĩ (2 năm) ngành Nuôi trồng thủy sản.

Từ năm 2014: KTS-ĐHNL bắt đầu chương trình đào tạo tiến sĩ (3 năm) ngành Nuôi trồng thủy sản.

 

Qua bốn mươi năm hình thành, hàng nghìn sinh viên được đào tạo từ KTS–ĐHNL là nguồn nhân lực quan trọng cho phát triển thủy sản Việt Nam, đã và đang làm việc tại các cơ quan quản lý và nghiên cứu khoa học, các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp và các doanh nghiệp hoạt động trong các lãnh vực nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản. Sinh viên tốt nghiệp từ KTS–ĐHNL được các nhà tuyển dụng đánh giá rất cao. Nhiều cựu sinh viên ưu tú của KTS–ĐHNL đã và đang đảm nhận nhiều trọng trách như lãnh đạo trường đại học, lãnh đạo viện nghiên cứu, lãnh đạo nhiều công ty quốc doanh và tư nhân, cũng như lãnh đạo công ty do chính mình đứng ra thành lập.

Số lần xem trang: 8496
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một hai không bảy bảy

Xem trả lời của bạn !