Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 156
Toàn hệ thống: 2510
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

MỤC LỤC

 I. DINH DƯỠNG, THỨC ĂN VÀ KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN                   

1. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẠM CHIẾT XUẤT TỪ LÁ LỤC BÌNH NHƯ LÀ MỘT NGUỒN ĐẠM TRONG THỨC ĂN CỦA CÁ RÔ PHI
Ong Mộc Quý

2. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG RONG BÚN (Enteromorpha sp.) VÀ RONG MỀN (Cladophoraceae) LÀM THỨC ĂN CHO TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) TRONG MÔ HÌNH NUÔI KẾT HỢP
Đinh Thị Kim Nhung, Trần Thành Công, Giang Thị Tuyết Trân Nguyễn Thị Ngọc Anh

3. KHẢ NĂNG SỬ DỤNG BÃ CẢI NGỌT (CANOLA) THAY THẾ BÁNH DẦU ĐẬU NÀNH CHO CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878)
Trần Văn Minh, Lê Thanh Hùng và Baotang Li

4. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG BÁNH DẦU ĐẬU NÀNH TRONG THỨC ĂN CHO CÁ LĂNG NHA (Mystus wyckioides,Chaux và Fang 1949)

Đặng Hữu Vị, Lê Thanh Hùng và Võ Thị Thanh Bình

5. THU THẬP MỘT SỐ LOÀI TẢO ĐƠN BÀO SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT GIỐNG ĐỘNG VẬT THÂN MỀM
Nguyễn Văn Công và Pattarawan Chanakul

6. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP ENZYME PHYTASE TỪ CÁC CHỦNG VI KHUẨN (Bacillus subtilis)

Võ Đức Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Lê Thị Ngọc Hân và Trương Phước Thiên Hoàng

7. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY BỀ MẶT TẠO SINH KHỐI CHỨA ENZYME PHYTASE CÓ HOẠT LỰC CAO TỪ ASPERGILUS NIGER YD

Phạm Duy Hải, Nguyễn Văn Nguyện Trần Văn Khanh

8. NGHIÊN CỨU CỐ ĐỊNH ENZYME BẰNG PHỨC HỢP POLYMER

Trương Thị Mộng Thu Wunwisa Krasaekoopt

9. BƯỚC ĐẦU THỬ NGHIỆM LY TRÍCH OMEGA-3 TỪ MỠ CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalamus)

Phạm Thị Lệ Thu và Phạm Thị Lan Phương

10. MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA PHƯƠNG PHÁP IN VIVOIN VITRO TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH PROTEIN TIÊU HÓA TRONG THỨC ĂN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei)

Nguyễn Thị Lan Chi, Nguyễn Văn Nguyện, Lê Thị Lâm và Vũ Mai Hoa

11. XÁC ĐỊNH NHU CẦU PROTEIN TRONG THỨC ĂN CÁ LĂNG NHA (Mystus wyckioides, CHAUX và FANG 1949) GIAI ĐOẠN CÁ GIỐNG SỬ DỤNG THỨC ĂN THỰC NGHIỆM

Lê Hồng Thắm, Võ Thị Thanh Bình và Lê Thanh Hùng

12. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TIÊU HÓA BỘT ĐẬU NÀNH CHIẾT XUẤT CỦA CÁC DÒNG CÁ CHẼM (Lates calcarifer) KHÁC NHAU VỀ KIỂU GEN

Nguyễn Anh Tuấn, Igor Pirozzi, Guy Carton, Nguyễn Thị Thúy Hằng và Nguyễn Thị Huế Linh

13. TỶ LỆ TIÊU HÓA CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN TRÊN CÁ DÌA (Siganus guttatus)

Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Lê Thị Thu An Trần Thị Thu Sương

14. THỬ NGHIỆM BỔ SUNG PHYTASE (TỪ Bacillus subtilis Ba 58) TRONG KHẨU PHẦN THỨC ĂN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỨC ĂN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus)

Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Huy Lâm, Võ Thị Thanh Bình và Lê Thanh Hùng

15. ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ LYSINE VÀ ARGININE TRONG THỨC ĂN TRÊN CÁ BỚP (Rachycentron canadum) GIAI ĐOẠN GIỐNG

Nguyễn Văn Minh, Ivar Rønnestad, Louise Buttle, Lại Văn Hùng và Marit Espe

16. ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CÔNG THỨC THỨC ĂN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ CHIM VÂY VÀNG (Trachinotus blochii) GIAI ĐOẠN CÁ GIỐNG TẠI NGHI LỘC – NGHỆ AN
Truong Thi Hoai, Nguyen Ngoc Anh và Pham My Dung

17. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CÁC HÀM LƯỢNG GLUCOSE KHÁC NHAU ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA SÒ HUYẾT (Anadara granosa)

Nguyễn Diễm Kiều Ngô Thị Thu Thảo

18. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG, ĐỘ MẶN, MẬT ĐỘ BAN ĐẦU LÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VI TẢO Chaetoceros sp VÀ THỬ NGHIỆM NUÔI SINH KHỐI TRONG HỆ THỐNG NUÔI KÍN AN TOÀN SINH HỌC

Nguyễn Văn Công Nguyễn Kim Đường

19. ẢNH HƯỞNG CỦA TỐC ĐỘ DÒNG CHẢY LÊN SINH TRƯỞNG CỦA VI TẢO BIỂN (Nannochloropsis oculata & Isochrysis galbana) NUÔI TRONG HỆ THỐNG ỐNG

Đặng Thị Nguyên Nhàn, Trình Trung Phi Đặng Tố Vân Cầm

20. KỸ THUẬT NHÂN NUÔI SINH KHỐI VI TẢO Thalassiosira pseudonana

Nguyễn Văn Công và Pattarawan Chanakul

21. ẢNH HƯỞNG CỦA GLUCOSE VÀ CÁC LOẠI CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA Artemia franciscana

Mã Linh Tâm và Ngô Thị Thu Thảo

22. Đánh giá hiu qu nuôi Thu  sinh khi Artemia franciscana dòng Vĩnh Châu và dòng Great Salt Lake trong ao đt ti Ninh Hòa - Khánh Hòa

phan Thành Đông, Nguyễn Tấn Sỹ Phạm Quốc Hùng

23. SINH TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ SỐNG CỦA CÁC DÒNG CÁ RÔ ĐỒNG (Anabas testudineus) TRONG CÙNG ĐIỀU KIỆN NUÔI

Bành Tuấn Đức và Dương Thúy Yên

24. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ NUÔI LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ NÂU (Scatophagus argus Linnaeus, 1766)

Ngô Sang, Nguyễn Văn Thắng, Phan Xuân Tú, Phan Văn Đạt và Hoàng Nghĩa Mạnh

25. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ CHUYỂN HÓA THỨC ĂN CỦA RÔ PHI VẰN (Oreochromis niloticus) và CÁ DIÊU HỒNG (Oreochromis sp.)

Phạm Anh Vũ và Nguyễn Minh Thành

26. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA HÀU GIỐNG TAM BỘI THÁI BÌNH DƯƠNG (Crassostrea gigas Thunberg, 1793)

Đoàn Trần Tấn Đào, Phùng Bảy Nguyễn Đình Trung

27. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN KHÁC NHAU ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ỐC BƯƠU ĐỒNG (Pila polita Deshayes, 1830)

Lê Văn Bình, Trần Hữu Tánh và Ngô Thị Thu Thảo

28. XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ (Pennaeus monodon) VÀ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Liptopenaeus vannamei) THÂM CANH QUY MÔ NÔNG HỘ TẠI TRÀ VINH

Nguyễn Văn Phng, Đoàn Văn By, Trịnh Hoàng Phương, Lưu Đức Đin Nguyễn Văn Ho

29. THỬ NGHIỆM QUI TRÌNH NUÔI TÔM CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ĐẢM BẢO AN TOÀN SINH HỌC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Phan Tiến và Tôn Thất Chất

30. NGHIÊN CỨU NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) SIÊU THÂM CANH TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN

Nguyễn Vĩnh Tiến, Nguyễn Chí, Lê Hoàng Phương, Võ Lê Thanh Trúc và Trần Ngọc Hải

31. VÀI THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG, ƯƠNG, NUÔI CÁC LOÀI CÁ CẢNH CHỦ LỰC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phan Duy Tuyên và Vũ Cẩm Lương

32. THỬ NGHIỆM VẬN CHUYỂN CÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN KHÔNG NƯỚC

Nguyễn Minh Hiếu, Hồ Thị Như Khánh và Nguyễn Văn Tư

33. HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KẾT HỢP GỒM BÀO NGƯ (Haliotis asinina), CÁ CHẼM (Lates calcarifer), HÀU (Saccostrea cucullata) VÀ RONG BIỂN (Ulva reticulata)

Phùng Thế Trung, Monthon Ganmanee Wenresti G. Gallardo

34. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THAY THẾ BỘT CÁ BẰNG PRO-PEP F TRONG THỨC ĂN CÁ RÔ PHI ĐỎ (Oreochromis spp.) GIAI ĐOẠN GIỐNG
Nguyễn Trung Tính và Nguyễn Như Trí

II. DI TRUYỀN VÀ SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN

35. SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ DI TRUYỀN CỦA CÁC DÒNG CÁ RÔ ĐỒNG (Annabas testudineus)

Trương Ngọc Trinh, Phạm Hoàng Yến và Dương Thúy Yên

36. ĐẶC ĐIỂM THÀNH THỤC SINH DỤC CỦA CÁ NGÂN (Atule mate Cuvier, 1833) PHÂN BỐ Ở VÙNG BIỂN SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU

Mai Viết Văn, Võ Xuân Minh Trí và Trần Đắc Định

37. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH LÝ HÓA HỌC CỦA TINH TRÙNG CÁ CHẼM MÕM NHỌN Psammoperca waigiensis (Cuvier & Valencienes, 1828)

Lê Minh Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Mai Như Thủy, Phạm Phương Linh và Phạm Quốc Hùng

38. HOẠT LỰC TINH TRÙNG CÁ HỒNG BẠC Lutjanus argentimaculatus (Forskal, 1775): ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ PHA LOÃNG, pH, ÁP SUẤT THẨM THẤU VÀ CÁC CATIONS

Võ Thị Trúc Linh, Lê Minh Hoàng và Nguyễn Địch Thanh

39. NGHIÊN CỨU BẢO QUẢN TINH TRÙNG CÁ CHẼM MÕM NHỌN (Psammoperca waigiensis) TRONG TỦ LẠNH

Lê Minh Hoàng, Bông Minh Đương, Mai Như Thủy, Phạm Phương Linh và Phạm Quốc Hùng

40. THĂM DÒ KỸ THUẬT CHUYN GII TÍNH CÁ MÓ (Cheilinus undulatus) TRONG THỜI KỲ MANG TRNG BNG CÁCH TIÊM HORMONE 17α – METHYLTESTOSTERONE

Nguyễn Hữu Thanh và Nguyễn Thị Kim Vân

41. QUẦN THỂ BAN ĐẦU CHO CHỌN GIỐNG RÔ PHI ĐỎ TẠI ĐỒNG BẮNG SÔNG CỬU LONG

Trần Hữu Phúc, Phạm Đăng Khoa, Lao Thanh Tùng, Nguyễn Công Minh, Lê Trung Đỉnh và Trịnh Quốc Trọng

42. KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH CHỌN GIỐNG TÔM CÀNG XANH (Macrobrachium rosenbergii) THEO TÍNH TRẠNG TĂNG TRƯỞNG

Đinh Hùng, Nguyễn Trung Ký và Nguyễn Thị Kiều Nga

43. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ THỨC ĂN LÊN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CÁ SẶC RẰN (Trichogaster pectoralis Regan, 1910) ƯƠNG TRONG GIAI TỪ CÁ HƯƠNG LÊN CÁ GIỐNG TẠI KIÊN GIANG

Trần Văn Phước, Trương Minh Chuẩn và Trần Thị Thu Thủy

44. NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT ƯƠNG CÁ BÔNG LAU (Pangasius krempfi) TRONG GIAI ĐOẠN TỪ MỘT ĐẾN 60 NGÀY TUỔI

Huỳnh Hữu Ngãi, Trịnh Q. Trọng, Thi T. Vinh, Đặng V. Trường, Nguyễn T. Nhân, Hà N. Nga, Lê T. Đỉnh, Lê H. K. Tri, Phạm Đ. Khôi và Nguyễn V. Hảo

45. XÂY DỰNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG ẾCH THÁI LAN (Rana tigerina tigrina) TẠI CAO LÃNH, ĐỒNG THÁP

Lê Trần Trí Thức, Nguyễn Thị Thảo Nguyên và Nguyễn Ngọc Minh

III. BỆNH TRÊN ĐỘNG VẬT THỦY SẢN

46. MÔ TẢ KỸ THUẬT PCR (Polymerase Chain Reaction) TRONG CHUẨN ĐOÁN BỆNH VIRUS ĐỐM TRẮNG TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei, Boone 1931) Ở GIAI ĐOẠN GIỐNG

Nguyễn Văn Công và Pattarawan Chanakul

47. NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN VI-RÚT ĐỐM TRẮNG (WSSV) TRÊN TÔM TẠI TỈNH CÀ MAU BẰNG NESTED PCR

Huỳnh Đăng Sang, Thiên Thị Kim Kỷ, Hồ Thị Bích Trâm, Phạm Thị Thu Hường, Huỳnh Thanh Trúc và Lê Đình Đôn

48. SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁ HUỶ THÀNH TẾ BÀO VI KHUẨN Streptococcus iniae SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÁCH PROTEIN BẰNG SDS-PAGE

Vũ Đặng Hạ Quyên, Trần Vỹ Hích, Nguyễn Hữu Dũng

49. ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) GÂY RA BỞI VI KHUẨN Edwardsiella ictaluri

Nguyễn Hoàng Nhật Uyên, Huỳnh Kim Nguyên, Đặng Thị Hoàng Oanh và Jung Tae Sung

50. TÁC NHÂN Streptococcus iniae GÂY BỆNH “ĐEN THÂN” TRÊN CÁ RÔ ĐỒNG (Anabas testudineus)

Nguyễn Khương Duy, Nguyễn Bảo Trung và Từ Thanh Dung

51. NGHIÊN CỨU TÁC NHÂN GÂY BỆNH XUẤT HUYẾT TRÊN CÁ THÁT LÁT CÒM (Chitala Chitala Hamilton, 1822)

Trần Thị Mỹ Hân và Từ Thanh Dung

52. ĐẶC ĐIỂM BỆNH HỌC CỦA BỆNH XUẤT HUYẾT TRÊN CÁ KÈO (Pseudapocryptes elongatus) NUÔI THƯƠNG PHẨM

Nguyễn Thu Dung và Đặng Thị Hoàng Oanh

53. PHÂN LẬP, ĐỊNH DANH VÀ XÁC ĐỊNH TÍNH KHÁNG THUỐC CỦA VI KHUẨN Streptococcus iniae TRÊN CÁ CHẼM (Lates calcarifer)

Nguyễn Bảo Trung, Trần Hữu Tính, Trần Thị Tuyết Hoa và Từ Thanh Dung

54. PHÂN LẬP VI KHUẨN Vibrio TRÊN CÁ BỚP (Rachycentron canadum) BỊ LỞ LOÉT

Nguyễn Thị Thúy An, Trần Ngọc Hải và Từ Thanh Dung

55. PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG GÂY HOẠI TỬ GAN TỤY CỦA VI KHUẨN VIBRIO PARAHEAMOLYTICUS

Nguyễn Trọng Nghĩa, Âu Thị Kim Ngọc, Nguyễn Thị Minh Trang, Đặng Thị Hoàng Oanh, Trương Quốc Phú và Phạm Anh Tuấn

56. PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH VI KHUẨN PHÁT SÁNG GÂY BỆNH TRÊN CÁ NGỰA ĐEN (Hippocampus kuda)

Văn Hồng Cầm, Phan Thị Thảo và Đặng Thúy Bình

57. NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ BỆNH ĐỐM TRẮNG NỘI TẠNG Ở CÁ CHIM VÂY VÀNG (Trachinotus blochii) NUÔI Ở NHA TRANG

Nguyễn Thị Thùy Giang, Dương Văn Quý Bình và Đỗ Thị Hòa

58. CẢM NHIỄM TÔM HÙM BÔNG (Panulirus ornatus) GIAI ĐOẠN CON NON VỚI VI KHUẨN Vibrio owensii DY05

Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phạm Thu Thủy, Lone Hoj và Nguyễn Văn Duy

59. THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG LÂY CỦA TÁC NHÂN GÂY BỆNH CỦA HỘI CHỨNG HOẠI TỬ GAN TUỴ CẤP (AHPNS) HAY HỘI CHỨNG TÔM CHẾT SỚM (EMS)

Loc Tran, Phuc Hoang, Thinh Nguyen and Donald V. Lightner

60. NGHIÊN CỨU ĐỘC LỰC CỦA VI KHUẨN Aeromonas sp. TRÊN CÁ RÔ PHI VẰN (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758) VÀ TÁC DỤNG CỦA VACXIN BẤT HOẠT TRONG PHÒNG TRỊ BỆNH

Phạm Thị Hải Yến, Đỗ Minh Nhật, Huỳnh Văn Vì và Trần Quang Khánh Vân

61. DƯỢC ĐỘNG HỌC THEO CON ĐƯỜNG TIÊM MÀNG BỤNG VÀ CON ĐƯỜNG CHO ĂN CỦA CATECHIN (EPIGALLOCATECHIN GALLATE) Ở CÁ YELLOWTAIL (Seriola quinqueradiata)

Trang Dang, Masato Honda, Makoto Shiraishi, Xuchun Qiu, Takuro Hotta, Yukihiko Mastuyama, Yohei Shimashaki and Yuji Oshima

62. ẢNH HƯỞNG CỦA PROBIOTIC LÊN HỆ MIỄN DỊCH TỰ NHIÊN VÀ SỨC ĐỀ KHÁNG CỦA CÁ TRA KHÁNG BỆNH GAN THẬN MỦ GÂY RA BỞI EDWARDSIELLA ICTALURI

Võ Minh Sơn, Văn Thị Thuý và Nguyễn Thị Ngọc Tĩnh

63. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG DIỆT KHUẨN CỦA TỎI (Allium sativum L.) TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH DO Aeromonas hydrophila TRÊN ẾCH THÁI LAN (Rana tigerina)

Trần Hồng Thủy, Nguyễn Trung Tính, Trần Ngọc Thiên Kim và Nguyễn Thành Nhân

64. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH QUẢN LÝ BỆNH TRONG MÔ HÌNH NUÔI LUÂN CANH TÔM SÚ (Penaeus monodon)-LÚA Ở SÓC TRĂNG

Phạm Minh Đức và Huỳnh Văn Hiền

IV. MÔI TRƯỜNG VÀ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

65. ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ GIS TRONG NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG HỮU CƠ VÀ VI SINH NƯỚC Ở ĐẦM SAM CHUỒN THUỘC XÃ PHÚ MỸ, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG NUÔI TÔM

Lê Quốc Đạt, Võ Thị Phương Anh và Trương Văn Đàn

66. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ CHẤT HỮU CƠ CỦA CÁ RÔ PHI, CÁ ĐỐI VÀ ỐC ĐINH TRONG NƯỚC THẢI NUÔI TÔM CHÂN TRẮNG THÂM CANH

Võ Đức Nghĩa, Lê Thị Thu An và Nguyễn Quang Lịch

67. XÁC ĐỊNH CÁC DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI CỦA RỪNG NGẬP MẶN TẠI BẾN TRE ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG

Nguyễn Công Tráng và Nguyễn Văn Trai

68. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA RỪNG NGẬP MẶN RÚ CHÁ, XÃ HƯƠNG PHONG, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Trần Thị Thúy Hằng và Nguyễn Đức Thành

69. NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA NUÔI TÔM THÂM CANH ĐẾN MÔI TRƯỜNG HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN TẠI BẾN TRE

Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Công Tráng và Nguyễn Văn Trai

70. ĐIỀU TRA THIẾT LẬP DANH LỤC CÁC LOÀI CÁ Ở KHU MỞ RỘNG CỦA VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ

Lê Văn Dân, Trần Nguyên Ngọc và Nguyễn Tử Minh

71. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI CÁ SÔNG ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

Nguyễn Thị Diệu Phương, Nguyễn Văn Hảo, Đỗ Văn Thịnh và Nguyễn Thị Hạnh Tiên

72. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MỨC ĐỘ PHONG PHÚ CỦA CÁC LOÀI CÁ BỐNG THUỘC HỌ (ELEOTRIDAE) TRÊN SÔNG HẬU

Võ Thành Toàn và Trần Đắc Định

73. THÀNH PHẦN LOÀI TÔM HỌ PALAEMONIDAE VÀ PENAEIDAE PHÂN BỐ TRÊN TUYẾN SÔNG HẬU

Âu Văn Hóa, Nguyễn Văn Thường và Vũ Ngọc Út

74. MỘT SỐ LOÀI CÁ BỐNG (Họ Eleotridae và Gobiidae) VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ BỐNG CÁT (G. giuris) PHÂN BỐ Ở CẦN THƠ

To Thi My Hoang, Pham Thi My Xuan, Mai Van Hieu và Tran Dac Dinh

75. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ THÁT LÁT (Notopterus notopterus) TẠI ĐẦM NẬY, XÃ PHÚ THANH, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Nguyễn Đức Phú và Ngô Thị Hương Giang

76. NGHIÊN CỨU VỀ ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG VÀ SINH TRƯỞNG CỦA HÀU (Crassostrea rivularis) Ở ĐẦM LĂNG CÔ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Hoàng Ngọc Ánh, Nguyễn Hạnh Trinh, Nguyễn Minh Trí và Nguyễn Đắc Tạo

77. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN TỶ LỆ SỐNG VÀ SINH TRƯỞNG CỦA SÒ HUYẾT (Anadara granosa)

Nguyễn Văn Mẫn và Ngô Thị Thu Thảo

78. GIẢI PHÁP KHAI THÁC BỀN VỮNG NGUỒN LỢI TÔM HÙM GIỐNG TẠI ĐẦM NHA PHU, TỈNH KHÁNH HÒA

Vũ Như Tân và Trần Văn Dũng

79. TÁCH CHIẾT VÀ XÁC ĐỊNH α-CONOTOXIN CỦA MỘT SỐ LOÀI ỐC CỐI THU TẠI VỊNH NHA TRANG

Nguyễn Thị Anh Thư, Đặng Thúy Bình và Nguyễn Thị Xuân Diệu

V. KINH TẾ-XÃ HỘI THỦY SẢN

80. ĐÁNH  GIÁ MỨC ĐỘ ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUA MỘT SỐ CHỈ TIÊU VI SINH TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon) NUÔI THÂM CANH THEO HÌNH THỨC ĐA CẤP TẠI HẢI PHÒNG

Trương Thị Thành Vinh

81. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔ HÌNH LIÊN KẾT TRONG NUÔI CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) Ở ĐỒNG THÁP

Huỳnh Văn Hiền, Phạm Minh Đức và Trần Phương Ngân

82. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGHỀ NUÔI CÁ ĐỒNG Ở TỈNH HẬU GIANG

Nguyễn Khánh Huỳnh, Lê Xuân Sinh và Từ Thanh Dung

83. PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÁC HỘ NUÔI CÁ LĂNG NHA (Mystus wyckioides) NUÔI BÈ TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Võ Thanh Liêm và Nguyễn Minh Đức

84. ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ LỢI NHUẬN CHO CÁC AO NUÔI TÔM SÚ THƯƠNG PHẨM TẠI TỈNH PHÚ YÊN

Đặng Hoàng Xuân Huy và Võ Đình Quyết

85. SO SÁNH LỢI NHUẬN CHO HỘ NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) TẠI TỈNH PHÚ YÊN VÀ TỈNH KHÁNH HÒA

Đặng Hoàng Xuân Huy, Võ Đình Quyết, Hoàng Gia Trí Hải và Nguyễn Thị Hải Anh

86. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KHAI THÁC HẢI SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Nguyễn Trung Vẹn, Lê Xuân Sinh và Đặng Thị Phượng

87. ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TỈNH KHÁNH HÒA

Võ Đình Quyết và Đặng Hoàng Xuân Huy

88. SINH KẾ CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN TÁI ĐỊNH CƯ Ở VÙNG LÒNG HỒ SÔNG ĐÀ, HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA

Nguyễn Thị Diệu Phương, Đỗ Văn Thịnh, Nguyễn Thị Trang và Nguyễn Thị Hạnh Tiên

89. PHÂN TÍCH SỰ ĐÁNH ĐỔI CÁC DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN DỰA TRÊN CÁC KỊCH BẢN PHÁT TRIỂN NUÔI TÔM TẠI BẾN TRE

Nguyễn Công Tráng và Nguyễn Văn Trai

90. CÁC MỐI ĐE DỌA VÀ XUNG ĐỘT TRONG BẢO TỒN NGUỒN LỢI THỦY SẢN VÙNG CAO Ở  MIỀN BẮC VÀ MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Nguyễn Thị Diệu Phương, Soren Lund, Trine Glue Doan, Đỗ Văn Thịnh và Nguyễn Thị Hạnh Tiên

91. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ THỦY SẢN 2006-2012 VÀ ĐỀ XUẤT CẢI THIỆN CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ THỦY SẢN TỈNH BÌNH ĐỊNH 2013 – 2020

Kiều Thị Huyền

Số lần xem trang : :5684
Nhập ngày : 09-08-2013
Điều chỉnh lần cuối :24-11-2015

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu không hai tám ba

Xem trả lời của bạn !